Nyhedsbrev oktober 2016

Nyt tiltag på Kildehøj. Kære alle pårørende, beboere og frivillige af huset. Som noget nyt vil der fremover ca. hver anden måned komme et nyhedsbrev fra Kildehøj. Vi er et meget aktivt hus og det kan være svært at følge med i alt hvad der sker – derfor tænker vi, at et nyhedsbrev med aktuelle oplysninger om ”stort og småt” forhåbentlig kan være med til at skabe et overblik for alle jer, der har jeres jævnlige gang på Kildehøj. Nyhedsbrevet vil blive lagt ind i beboernes lejligheder, komme på opslagstavlen og blive lagt på vores hjemmeside: www.plejehjemmet-kildehoj.dk Nyhedsbrev oktober 2016

Rygepolitik på Kildehøj. Danske Diakonhjem arbejder med rygepolitikker og som en følge af dette har Kildehøj også udarbejdet en rygepolitik. Der vil fra 1 november 2016 være rygeforbud på Kildehøj – både på selve centret og på udendørsområdet. Beboerne må fortsat ryge inde i deres lejlighed og på deres egen terrasse, men vi henstiller til, at døren lukkes ud til fællesområde og at der luftes godt ud.

Ny Pedel ansat på Kildehøj. Vi har ansat en ny pedel, Anders Nielsen, som starter 24 oktober 2016. Anders vil have det samme telefonnummer, som vores tidligere pedel Ole Madsen havde. Tlf: 51503071. Vi glæder os til samarbejdet med Anders. Aviser og blade afholdt af Kildehøj. Kildehøj har indtil fornylig holdt Familie Journalen, Kristelig dagblad og Herning Folkeblad. Vi har opsagt bladene, idet vi erfarede, at rigtig mange af vores beboere ikke er i stand til, at få ordentligt udbytte af bladene - og at pris og udbytte ikke stod mål med hinanden. Beboerne har fortsat mulighed for at læse det gratis lokalblad, ligesom beboerne selvfølgelig er meget velkommen til selv at abonnere på en avis eller et blad.

Sodavand, øl, vin og spiritus på Kildehøj. Kildehøj har indtil fornylig tilbudt sodavand, øl, vin og spiritus til beboere alle ugens dage, som en del af den almindelige kost. Vi er af Herning Kommune gjort opmærksom på, at der ikke på nogen af de øvrige plejecentre i kommunen tilbydes disse drikkevarer på hverdagene. Ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt kan vi heller ikke her på Kildehøj forsvare det. Derfor laves tilbuddet til beboerne om: Fremover vil der som vanligt blive serveret spiritus fredag formiddag. I weekenden serveres sodavand, øl, vin, spiritus mm som vanligt.

Afdansningsbal onsdag d. 2 november kl. 19.30 – 21.30 med Skjern Salonorkester. Der er afdansningsbal for beboerne og de frivillige hjælpedansere, som har danset i efterårs sæsonen. Pårørende er velkommen til afdansningsballet. Det forventes, at man har ”kridtet” danseskoene og deltager aktivt i dansen med beboerne. Der er tilmelding på kontoret hos Pia. Aktiviteter. Der er mange aktiviteter på Kildehøj – og nu nærmer Jul og Nytår sig.

Følg med i alle aktiviteterne på hjemmesiden www.plejehjemmet-kildehoj.dk Opslagstavlen samt opslagene ved indgangspartiet.

Bedste hilsner Vanda Vestergaard Forstander Kildehøj