Nyhedsbrev januar 2017

Alle ønskes hermed et rigtig godt og lykkebringende nytår – vi ser frem til samvær og fælleskab i 2017! Nyhedsbrevet startede som et nyt initiativ sidste år – og med dette nummer er vi nu ved at være godt i gang med disse nyhedsbreve, som udkommer ca. hvert kvartal. Nyhedsbrevet vil blive lagt ind i beboernes lejligheder, komme på opslagstavlen og blive lagt på vores hjemmeside: www.plejehjemmet-kildehoj.dk  Jul og nytår. Julen og nytåret er forløbet rigtig godt her på Kildehøj. Vi har nydt alle aktiviteterne hele december måned i form af beboerjulefrokost, kalenderpakker hver dag i hvert af husene, julesang og musik, julemarked, adventshygge og lucia optog osv. Vi har nydt og sat pris på alle de frivillige hjælpere, der har gjort en stor forskel for os her på Kildehøj – har bagt julebag hele december, pyntet op, hygget, sunget og højtlæsning af et rigtigt juleeventyr osv Tusind tak til alle jer og til alle andre gæster af huset, som har bidraget til hyggeligt og dejligt fælleskab.  Rygepolitik på Kildehøj. Rygepolitikken er blevet taget utrolig godt imod af alle gæster af huset – Tusind tak for det 

Der har været rygeforbud på Kildehøj siden november 2016 – både på selve centret og på udendørsområdet. Beboerne må fortsat ryge inde i deres lejlighed og på deres egen terrasse, men vi henstiller til, at døren lukkes ud til fællesområde og at der luftes godt ud.

Vores udearealer og dyrene. Kildehøj har haft dyr i alle de år, plejecentret har ligget her på Bjørnkærvej. Det har givet mange smil og meget livskvalitet for vores beboere og gæster af huset, som har kunnet se dyrene inde fra deres lejligheder og fra fællesarealerne. Hvor der er dyr, er der også foder, som desværre kan indebære en risiko for tiltrækning af rotter. Rottefængeren har været på besøg hos os og anbefalet os, at dyrene ikke bor så tæt på vores beboelseshuse. Derfor overvejer vi i øjeblikket, om dyrene skal flyttes op til skoven, hvor de også var for år tilbage. Det giver nye og spændende muligheder i forhold til arealet mellem husene, hvor dyrene tidligere var. Vi overvejer, hvad vi skal bruge området til – og der er allerede mange ideer. Der bliver lagt sedler ud i husene og I er meget velkomne til – evt sammen med beboerne – at skrive ideer på sedlerne.

Aktiviteter. Der er mange aktiviteter på Kildehøj – og nu starter vi op igen efter jul og nytår. Følg med i alle aktiviteterne på hjemmesiden www.plejehjemmet-kildehoj.dk Opslagstavlen samt opslagene ved indgangspartiet. De førstkommende større arrangementer er:

Erindringsdans torsdag 26 januar kl 15-16. Vi danser hver 14 dag og har uddannede danseinstruktører. Vi mangler frivillige til dansen, så er du interesseret hører vi gerne fra dig.  

Fastelavn mandag 27 februar

Frivillig hjælper fest torsdag 16 marts

Bedste hilsner
Vanda Vestergaard Forstander Kildehøj