Julehilsen

Det emmer af jul på Kildehøj, hvor personalet har pyntet så flot op overalt.

Vi har haft så mange dejlige oplevelser her i december måned. Frivillige har bagt, sunget og spillet julesange og salmer, kørt busture. Der blev afholdt julemarked, 55 børn fra SFO har gået Luciaoptog, Vildbjergkoret og børnehaven har sunget for os, julefrokost er nydt for både beboere og personale.

2018 har for personalet været et år med store udfordringer og mange har haft det svært. Alle har til trods bevaret viljen og modet og ved en fantastisk indsats fra alle, er vi nu nået rigtig langt.

Jeg har nu været forstander her i godt 4 måneder og befinder mig så godt. Beboere, pårørende, personale og frivillige har været så imødekommende og hjulpet mig på vej. TAK for denne modtagelse og opbakning.

En dejlig oplevelse var vores pårørendedag i november måned. At så mange valgte at deltage, betyder meget for os og der var en herlig stemning og arbejdsomhed både inde og ude.

Nu står et nyt år foran os. Vi vil fortsat gøre, hvad vi kan, for at Kildehøj vedbliver at være et trygt, aktivt og godt hjem for vore dejlige beboere.

Lige nu er vi igen ramt af en større vandskade i Hus C. Et varmelegeme på loftet er sprunget læk (fornyet i april måned i år), så vi føler os uheldige. Denne gang forsøges væggene tørret med en ny metode, så alt ikke skal pilles ned. Kontoret i huset er inddraget til blæsermotor – og det roder lidt rundt omkring. Heldigvis blev det meste indbo reddet denne gang ved en hurtig indsats fra nattevagterne.

Planlægning af udbygning af Kildehøj fortsætter og arkitekter er nu ved at udarbejde tegninger. Driften af de 12 nye pladser er fjernet fra budgettet på grund af besparelser. Derfor bliver udbygningen måske ikke gennemført i denne omgang, men Herning Kommune har valgt, at forberedelserne skal gøres under alle omstændigheder. Forstander, pedel og 3 medarbejdere deltager i byggemøderne.

Vi ser frem til, hvad det nye år vil bringe.

Tak for samvær og samarbejde i 2018 med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Kærlig hilsen forstander Jette Forbech