Kildehøjs Vision

  • Vi ønsker at skabe en indholdsrig hverdag.
  • Styrke det enkelte menneskes identitet og ligeværd.
  • Respektere andres holdninger, meninger, værdier og levevis.
  • Imødekomme det enkelt menneskes behov for fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg.
  • Give plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for brugere, pårørende, frivillige og medarbejdere.
  • Vi ønsker at Kildehøj skal være et godt sted at bo, at gæste og et godt sted at arbejde.