• Menneskesynet, der er bærende på Kildehøj, er, at hvert menneske er unit.
  • At kunne forstå det menneske man skal hjælpe, er medarbejdernes udgangspunkt for god pleje og omsorg.
  • At kunne forstå familiens behov for at have et hjem - også på Kildehøj - er forudsætningen for god kontakt til beboernes familier.
  • At kunne forstå, kommer først og fremmest af at lytte.
  • Vi lytter til hinanden, og det vi hører, vil vi omsætte i positive handlinger og udtryksformer.
  • Vi holder, hvad vi lover.
  • Små ting er små ting, - men troskab i små ting er en stor ting.