Pårørende

 

Forudsætningerne for at beboerne på Kildehøj kan få et godt ophold, er at de pårørende føler sig velkomne i det nye hjem.

Derfor er det meget vigtigt,at medarbejderne, beboeren og de pårørende får et godt samarbejde og kendskab til hinanden, hvilket helst skal etableres fra starten af opholdet. Det sker, hvis der er åbenhed og imødekommenhed i dialogen.

Pårørende er altid velkomne på Kildehøj. Der er ingen faste besøgstider.

I løbet af året vil de pårørende blive inviteret til forskellige arrangementer.

Besøg hos familie/venner og ferie aftales med personalet af hensyn til den daglige planlægning.