Økonomi

Udgifterne udgør pr. måned:  ( 1. januar 2019)

Husleje                                           kr.   6.963,00

Varme a conto, ca.                         kr.      300,00

Vand a conto, ca.                           kr .     100,00

El a conto, ca.                                kr.      100,00

Ved indflytning:

Indskud                                           kr. 19.126,00

 

Der tilbydes kontrakt på kost, andel af vedligeholdelse, samt en række daglige fornødenheder og aktiviteter til et beløb pr. måned på: kr. 4.172,00

De kr. 3.685,00 - er alene til kosten, denne takst er fastsat af Herning Kommune.       

Vi gør opmærksom på at man kan søge boligstøtte efter gældende regler, til plejebolig.
Du kan ansøge via www.Borger.dk


suslikx.com jazzandclassical.com