Økonomi

Udgifterne udgør pr. måned:  ( 1. januar 2019)

Husleje                                           kr.   6.963,00

Varme a conto, ca.                         kr.      300,00

Vand a conto, ca.                           kr .     100,00

El a conto, ca.                                kr.      100,00

Ved indflytning:

Indskud                                           kr. 19.126,00

 

Der tilbydes kontrakt på kost, andel af vedligeholdelse, samt en række daglige fornødenheder og aktiviteter til et beløb pr. måned på: kr. 4.172,00

De kr. 3.685,00 - er alene til kosten, denne takst er fastsat af Herning Kommune.       

Vi gør opmærksom på at man kan søge boligstøtte efter gældende regler, til plejebolig.
Du kan ansøge via www.Borger.dk